Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) – gatunek zbóż z rodziny wiechlinowatych. Jest kosmopolityczną rośliną uprawną, której największe uprawy znajdują się w Europie, wschodniej Azji oraz Indiach, obu Amerykach a także Australii.


Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) – gatunek zbóż z rodziny wiechlinowatych. Jest kosmopolityczną rośliną uprawną, której największe uprawy znajdują się w Europie, wschodniej Azji oraz Indiach, obu Amerykach a także Australii.

 • Łodyga
  Źdźbło o wysokości do 100 cm o nieco szorstkich kolankach.
 • Liście
  Dwurzędowo ustawione, naprzemianległe, pochwiaste, równowąskie, żyłkowanie równoległe. W dotyku nieco szorstkie.
 • Kwiaty
  Zebrane w czworoboczny kłos składający się z kilku nie rozpadających się po dojrzeniu kłosków. Kłoski są zazwyczaj 4-kwiatowe, o mniej więcej takiej samej długości i szerokości. Dolna plewka, w zależności od odmiany, jest oścista, bezostna lub zaostrzona i ma taką samą długość, jak plewka górna. Kwiaty są klejstogamiczne.
 • Owoce
  Zaokrąglony ziarniak dający się łatwo wyłuskać z kłoska. Na przedniej stronie posiada bruzdę. Bielmo mączyste lub szkliste.

Pszenica jest jednym z podstawowych zbóż. Wytwarza się z niej mąkę i kaszę (manną i perłową). Stosowana również jako jedna z podstawowych pasz w rolnictwie. W hodowli zwierząt wykorzystuje się również słomę i otręby. Skrobia jest wykorzystywana w medycynie, a otręby w dietetyce.

SPECYFIKACJA
1. NAZWA SUROWCA Pszenica
2. OPIS SUROWCA Zgodny z normą BN-66/9131-04
3. MATERIAŁ OPAKOWANIOWY Luz
4. CECHY ORGANOLEPTYCZNE Ziarno pszenicy powinno być zdrowe o zapachu swoistym. Niedopuszczalny jest zapach stęchły, fermentacji lub inny obcy
5. CECHY CHEMICZNE
– wilgotność – nie więcej niż 15,0 %
– metale szkodliwe dla zdrowia – wg aktualnego zarządzenia MZiOS
6. CECHY MIKROBIOLOGICZNE Brak oznak zapleśnienia, zaśniecenia
7. OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA Brak informacji
8. WARUNKI PRZECHOWYWANIA Suche przewiewne miejsce, temperatura nie większa niż 10°C.
9. TRANSPORT Pszenicę należy przewozić luzem lub w workach całych (niedziurawych), czystych, suchych, nieskażonych szkodnikami zbożowo-mącznymi i nie wydzielającymi obcych zapachów, z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi
10. OZNAKOWANIE SUROWCA Pszenica
11. SPOSÓB WYKORZYSTANIA Pszenica przeznaczona do dalszej sprzedaży
12. OGRANICZENIA W STOSOWANIU Brak
13. AKTY PRAWNE/NORMY BN-66/9131-04

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE – PSZENICA

PSZENICA
Zapach Ziarno o swoistym zapachu , bez obcych zapachów wskazujących na jego zepsucie.
Barwa Ziarno zdrowe , czyste , dojrzałe, dobrze wykształcone, barwy od jasnożółtej do ciemnożółtej
Obecność szkodników zbożowo- mącznych NIEDOPUSZCZALANA
Wilgotność Nie wyższa niż 15%
Gęstość w stanie zsypnym kg/hl Nie niższa niż 76 %
Liczba opadania (Aktywność enzymów amylolitycznych) Nie niższa niż 250 s
ZANIECZYSZCZENIA
Zanieczyszczenia użyteczne i nieużyteczne ogółem Najwyżej 3 %
Zanieczyszczenia nieużyteczne Najwyżej 1 %
W tym szkodliwe dla zdrowia Najwyżej 0,5 %
W tym mineralne Najwyżej 0,5 %
Zawartość ziaren porośniętych Nie więcej niż 0,5 %