Stałym dążeniem naszego Zakładu jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów, ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań Klientów.

Wyznaczone cele są realizowane przez wprowadzenie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości zdrowotnej HACCP opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli.

Deklarujemy, że wprowadzony w Zakładzie system HACCP jest zgodny z siedmioma zasadami HACCP określonymi przez Codex Alimentarius Comission, 1997.

Nasza firma uwzględniając potrzeby i oczekiwania odbiorców oraz dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa proponowanych surowców na rynku, oferuje produkty o wysokim standardzie jakości.
Wdrażanie polityki jakości i wysokiego poziomu jakości oferowanych produktów realizujemy poprzez:

  • analizę zapotrzebowania klientów i jego realizację,
  • wyrób produktów zgodnych z określonymi wymaganiami jakościowymi,
  • ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu adekwatnie do wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów,
  • stosowanie środków i produktów gwarantujących najwyższą jakość gotowych wyrobów,
  •  gwarantowanie bezpieczeństwa naszych produktów w wyniku identyfikacji, oceny i nadzorowania potencjalnych zagrożeń w trakcie całego procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego zgodnie z systemem HACCP,
  • spełnianie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) we wszystkich obszarach produkcji, magazynowania i dystrybucji gotowych towarów.

Gwarancją najwyższej jakości naszych produktów jest bazowanie na dwóch działach – Laboratorium Surowca i Kontroli Jakości. Laboratorium Surowca ma za zadanie dokonać kontroli i segregacji skupowanej fasoli i zboża. Dział Kontroli Jakości opiera się na nowoczesnym laboratorium przeznaczonym do badań. Kontrola jakości fasoli sprawdzana jest na podstawie Polskiej Normy PN-75 R-65031. Doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej praktyce oraz stała współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego w Warszawie pozwala nam na prowadzenie doradztwa w zakresie poprawy jakości produktów rolnych.

W zakładzie wdrożyliśmy system IFS FOOD. Uzyskanie przez naszą firmę Certyfikatu IFS dla wszystkich oferowanych produktów to gwarancja, że dane towary pomyślnie przeszły specjalistyczne testy i inspekcje, są wysokiej jakości i są bezpieczne dla konsumentów.