Pochodzi z Kolumbii. Jest niezwykle popularna we włoskiej i portugalskiej kuchni. Znana również jako fasola żurawinowa lub fasola cranberry.


Fasola Borlotti, znana również jako fasola żurawinowa lub fasola cranberry jest to fasola o owalnym kształcie i kolorze jasnoróżowym/jasnobeżowym z czerwonymi cętkami, plamami. Fasolę wysiewa się w okresie od końca kwietnia do początku maja. Rośliny najlepiej rozwijają się przy wyższych temperaturach wiosennych. Uprawa najlepiej udaje się na glebach wilgotnych , wystarczająco luźnych i głębokich. Przewidywany plon z 1ha w standardowym roku to 2500- 3000 kg.

Jej słodkawy smak sprawia że fasola często jest wykorzystywana w kuchni jako główny składnik potraw. Doskonale nadaje się zarówno do przystawek jak i dań głównych. Ziarna Fasoli żurawinowej (Borlotti) po ugotowaniu tracą jasnobeżowy kolor i stają się brązowawe, nie wpływa to jednak na zmianę smaku i walorów odżywczych.

SPECYFIKACJA
1. NAZWA PRODUKTU Fasola Borlotti
2. OPIS PRODUKTU Zgodny z normą PN-75 R65031
3. CECHY
ORGANOLEPTYCZNE I
CHEMICZNE
Właściwości produktu
3a. Wygląd ziarna Ziarna czyste, całe, zdrowe, dobrze wykształcone, suche bez
zanieczyszczeń
3b. Barwa Barwa typowa dla zdrowych ziaren
3c. Zapach Zapach naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innych
obcych zapachów
3d. Wilgotność 12 – 16 %
3e. Cechy niedopuszczalne Cechy dyskwalifikujące fasolę to obecność ziaren zbutwiałych,
spleśniałych, zaparzonych, obecność szkodnika i pozostałości
środków ochrony roślin
4. ZANIECZYSZCZENIA Ogółem 4,00%
4a. W tym ziarna zbutwiałe i
spleśniałe
1,00%
4b. Zanieczyszczenia
organiczne
0,30%
4c. Zanieczyszczenia
mineralne
0,20%
5. Zawartość metali
szkodliwych dla zdrowia
Max poziomy w mg/kg:
Ołów (Pb): 0,20
Kadm (Cd): 0,05
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 z
dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne
poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach
spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami.
6. Mykotoksyny Limity zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej
7. Alergeny Nie zawiera
8. PRODUKT NIE ZOSTAŁ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANY – NON GMO
9. OPAKOWANIA Worki polipropylenowe o masie 10 kg, 25 kg, 50 kg lub
1000kg, (przeznaczone do kontaktu z żywnością), całe,
czyste, suche, bez obcych zapachów, zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i zabrudzeniem.
10. WARUNKI
PRZECHOWYWANIA
Przechowywanie w pomieszczeniach czystych i suchych,
przewiewnych, wolnych od szkodników i obcych zapachów.
11. PRZEZNACZENIE Fasola przeznaczona jest do obrotu detalicznego i bezpośredniej
konsumpcji.
12. DYSTRYBUCJA Środki transportu używane do przewozu fasoli powinny być
czyste, suche, wolne od szkodników i obcych zapachów,
zabezpieczające fasolę przed zamoknięciem.